Trajnimi i specialisteve të shërbimit këshillimor në DRB-Durrës (Nga IBB-Durrës)Në zbatim të planit të veprimit për zhvillimin e bujqësisë organike, Drejtoria e Shërbimit Këshillimor dhe Informacionit Bujqësor në MBUMK, për vitin 2012, në kuadrin e Programit “Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor”, ka siguruar ekspertizën e nevojshme për ofrimin e shërbimeve në këtë fushë, nëpërmjet realizimit të një sërë aktivitetesh si: trajnime, demonstrime, kërkime në fermë, fletëpalosje, botime etj.

Qëllimi i përgjithshëm i ofrimit të kësaj pakete shërbimesh:

Mbështetja e shërbimit këshillimor, me qëllim që të zhvillohet dhe konsolidohet gradualisht një sistem kombëtar njohurish dhe informacioni për këtë alternativë të bujqësisë.

Moduli I - Parime të përgjithshme:

  • Sistemet  e ndryshme të bujqësisë: koncepetet, karakteristikat dhe ndikimi i tyre në mjedis dhe cilësinë e ushqimit.
  • Legjislacioni shqiptar dhe i BE për prodhimin organik; Standarti, Certifikimi, Marketingu, Etiketimi, Logo e produkteve bio.
  • Kriteret e kalimit në prodhimin biologjik, dokumntacioni i nevojshëm, periudha e konvertimit, etj.
  • Fermat  bio  një burim  potencial për zhvillimin e agro-turizmit  rural dhe rritjen e të ardhurave të fermave.

Në fund ekstensionisteve ju shperndane dhe materjale për bujqësisë biologjike, përvoja të fermeve që merren me Bujqesise biologjike etj.

Shiko fotot 1, 217.07.2012 15:14 Age: 2 yrs
Kategori: Albania root

Submitting your vote...
Rating: 4.0 of 5. 1 vote(s).
Click the rating bar to rate this item.
Firqat, 10-09-12 16:12:
Bhatnagar provides the fonlowilg quote from the Ramayana: “Rama was born on the Navami tithi of Shukla Paksha of Chaitra masa (9th day of the increasing phase of the moon in the lunar month of Chaitra). At that time, the nakshatra was Punarvasu, and Sun, Mars, Saturn, Jupiter and Venus were in Aries, Capricorn, Libra, Cancer and Pisces respectively. Lagna was Cancer and Jupiter & Moon were shining together. — Ramayana 1.18.8,9The conditions can be summarized as follows, according to Bhatnagar:1. Sun in Aries2. Saturn in Libra3. Jupiter in Cancer4. Venus in Pisces5. Mars in Capricorn6. Lunar month of Chaitra7. 9th day after New Moon (Navami Tithi, Shukla Paksh)8. Moon near Punarvasu Nakshatra (Pollux star in Gemini constellation)9. Cancer as Lagna (Cancer constellation rising in the east)10. Jupiter above the horizonAccording to the Planetarium software, it provides the fonlowilg date: Sri Rama Navami 10th January 5114 BCE Birth Day of Rama, Observation at 12.30 p.m.Bhatnagar continues: “By using a powerful planetarium software, I found that the planetary positions mentioned in Ramayana for the date of birth of Lord Ram had occurred in the sky at around 12.30 p.m. of 10th January 5114 BC. It was the ninth day of the Shukla Paksh of Chaitra month too. Moving forward, after 25 years of the birth of Lord Ram, the position of planets in the sky tallies with their description in Ramayana. Again, on the amavasya (new moon) of the 10th month of the 13th year of exile the solar eclipse had indeed occurred and the particular arrangement of planets in the sky was visible. ( Date comes to 7th October, 5077 BC). Even the occurrence of subsequent two eclipses also tally with the respective description in Valmiki Ramayana. (Date of Hanuman’s meeting Sita at Lanka was 12th September, 5076 BC). In this manner the entire sequence of the planetary positions gets verified and all the dates can be precisely determined.”
Submitting your vote...
Rating: 3.0 of 5. 1 vote(s).
Click the rating bar to rate this item.
Add comment

* - required field

*
CAPTCHA image for SPAM prevention
If you can't read the word, click here.
*
*

 

 

Projekti

Fuqizimi i lidhjeve funksionale
 dhe ndertimi i kapaciteteve
midis aktoreve te sistemit
kombetar te kerkimit dhe
ekstensionit bujqesor per
te siguruar sherbime efektive
dhe relevante per fermeret
e vegjel shqiptare

(UNJP/ALB/006/UNJ)

 

 

Strategic partners: