DREJTORIA RAJONALE E BUJQESISE KORÇË

Drejtoria Rajonale e Bujqësisë-KORÇË

KONTAKTET

Drejtori: Arben MALO

Adresa: Rruga e Voskopojës Korçe

Tel/Fax: 082242079

Mobil: 0674003398

 

E-mail: malo.arben@yahoo.com

Linjat e brendshme: 

Përgjegjësi i Këshillimit: Vullnet GJOLLA

Tel/Fax           082245159

Mobil              

E-mail             vgjolla@yahoo.com

 

 

Projekti

Fuqizimi i lidhjeve funksionale
 dhe ndertimi i kapaciteteve
midis aktoreve te sistemit
kombetar te kerkimit dhe
ekstensionit bujqesor per
te siguruar sherbime efektive
dhe relevante per fermeret
e vegjel shqiptare

(UNJP/ALB/006/UNJ)

 

 

Strategic partners: