prokredit

Drejtoria e Bujqësisë Elbasan

Drejtori:   Shkelqim ELEZI

Adresa:     DRB Elbasan

Tel/Fax      0545 5 2296

Mobil:       067 40 92 777

E-mail:     drb.elbasan@yahoo.com

Linjat e brendshme të Tel:

Përgjegjësi i Këshillimit Luljeta BODURRI

Tel/Fax    054 5 2485

Mobil        0674019037

E-mail    luljetabodurri@yahoo.com

Demostrim: Vjelja, transporti dhe tregtimi i frutave.

Demostrimi u krye ne Fshatin Shilbater te Komunes Tregan Qarku Elbasan, ku moren pjese specialisteve te sherbimit keshillimor dhe fermereve te zones. Ky fshat ndodhet ne komunen e Treganit te rrethit te Elbasanit me nje siperfaqe prej 200 ha toke bujqesore ku rreth 40% e saj eshte e kultivuar me pemtari. [.........]

Trajnim me Fermerë në Zonën e Gjinarit-Elbasan

Tema 1: Mbarështimi i Dhive SANNA&ALPINE

Tema 2: Rritja dhe mbarështimi i Kecave.

Specialistet e shërbimit këshillimor kanë organizuar temën e trajnimit: ”Mbarështimi i racave të dhive Sanna e Alpine” me fermerët e komunave të Gjinarit, Shushicës, Shalësit dhe Treganit. [.......]

CIKEL TRAJNIMESH PER MBARSHTIMIN E DHISE ALPINE

Stafi Word Vision ne bashkepunim me Sherbimin Keshilimor Elbasan organizoji një cikël trajnimesh me fermerët për mbarshtimin e dhise Alpine

Temat e referuara:

  1. Te dhena per eksteriorin,prodhimin e pjellorine e races Alpine
  2. Perberesit e qumeshtit  te races Alpine,krahasuar me lopen e dele
  3. Perberesit e mishit te races Alpine.
  4. Nevojat ushqimore sipas prodhimtarise ditore si dhe ne te peste fazat.
  5. Strehimi ,nevojat per siperfaqe per kecat sipas moshave e per dhite .
  6. Mjelja,paisjet e nevojeshme per mjelje.
  7.  Mosha e nderzimit,pasha  per nderzim.
  8. Masat profilaktike dhe gjurmimi I semundjeve  [Per me shume....]

 

 

Projekti

Fuqizimi i lidhjeve funksionale
 dhe ndertimi i kapaciteteve
midis aktoreve te sistemit
kombetar te kerkimit dhe
ekstensionit bujqesor per
te siguruar sherbime efektive
dhe relevante per fermeret
e vegjel shqiptare

(UNJP/ALB/006/UNJ)

 

 

Strategic partners: